Zasłużony dla Krwiodawstwa w Gdyni


Idź do treści


Aktualności

Druga edycja Zasłużony dla Krwiodawstwa w Gdyni

W dniu 5 grudnia 2011 roku ruszyła kolejna edycja nadawania Odznaki Honorowej „ZASŁUŻONY dla Krwiodawstwa w Gdyni” Wznowiono nadawanie tego zaszczytnego wyróżnienia poprawiając jego regulamin z zachowaniem w całości nazwy oraz wzoru odznaczenia na zebraniu Reprezentantów gdyńskich Klubów Honorowych Dawców Krwi w dniu 02 września 2010 roku w siedzibie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, na którym została powołana pięcioosobowa kapituła Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Krwiodawstwa w Gdyni” w osobach:

Przewodniczący – Julian Aleksander Michaś
Wiceprzewodniczący – Krzysztof Wasilewski
Sekretarz – Halina Łasińska
Członkowie - Iwona Kondracka i Paweł Gil

Na uroczystość przybyli, prezes Pomorskiego Zarządu Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Gdańsku Marzena Dobrowolska, wiceprezydent miasta Gdyni Ewa Łowkiel, wiceprezydent miasta Gdyni Michał Guć, prezes Zarządu Firmy TOI TOI Polska Ryszard Głuchowski, w/z Krzysztof Czajka, przewodniczący Pomorskiej Okręgowej Rady Honorowych Dawców Krwi Włodzimierz Rytel, prezes Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża HDK Trójmiasto Elżbieta Gajewska, członek Rady Krajowej Polskiego Czerwonego Krzyża Tadeusz Cyra, przewodniczący Rady Rejonowej HDK - PCK Trójmiasto Kazimierz Butkiewicz, Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni st. bryg. mgr inż. Krzysztof Markiewicz, Komendanta Miejskiej Policji w Gdyni mł. insp. Robert Leksycki, proboszcz Parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Gdyni ksiądz Prałat dr Edmund Skalski - wielce nam oddany na rzecz krwiodawstwa, prezesi Klubów Honorowych Dawców Krwi w Gdyni: Halina Łasińska, Iwona Kondracka, Andrzej Rogacki, Paweł Wirkowski, Daniel Czech, Jarosław Kowal, Krzysztof Wasilewski, Paweł Gil i Julian Aleksander Michaś, Ambasador Krewniaków Club Trójmiasto Lechosław Dzierżak, prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi w Połchowie Marcin Sikora, prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi przy PKP Energetyka Sopot Piotr Damrat oraz dr hab. Maciej Tanaś, profesor Uniwersytetu Warszawskiego - Pedagogicznego Kształcenia Nauczycieli i Pedeutologii, gdynianin mieszkający w Warszawie.

Na spotkaniu, w tym szczególnym dniu, mówiono o krwiodawstwie, opowiadano o krwiodawstwie wypowiadając słowo krwiodawstwo mówimy o nas o krwi o jedynym leku niezastąpionym dotychczas.

W dniu to jest 5 grudnia 2011 w budynku magistratu gdyńskiego dzięki uprzejmości Rady Miasta Gdynia zostało uhonorowanych dziesięciu wybranych do noszenia Odznaki Honorowej i tytułu” Zasłużony dla Krwiodawstwa w Gdyni. 1. Ryszard Głuchowski, 2. Leszek Tanaś, 3. Piotr Socha, 4. Lechosław Dzierżak, 5. Julian Aleksander Michaś, 6. Elżbieta Gajewska, 7. Michał Guć, 8. Paweł Wirkowski, 9. Ryszard Mazurek, 10. Wiesław Haberka.
W całości zostały sfinansowane, czyli 100 szt. odznak honorowych „Zasłużony dla Krwiodawstwa w Gdyni” wraz z miniaturkami przez Pana Ryszarda Głuchowskiego Prezesa Zarządu Firmy TOI TOI Polska.
Oznaka jest wyrazem szczególnego wyróżnienia i uznania za aktywną działalność w szerzeniu i propagowaniu humanitarnej idei honorowego krwiodawstwa na terenie Gdyni i nie tylko.
Wręczono ryngraf pamiątkowy dla Firmy TOI TOI (w imieniu firmy TOI TOI Polska wyróżnienie przyjęła Joanna Tomalak Dyrektor Regionu TOI TOI Polska, w/w wyróżnienie wręczyli, wiceprezydent miasta Gdyni Ewa Łowkiel i Michał Guć.Główny Sponsor


ToiToi

Strona główna | Historia Odznaki | Kapituła | Odznaczeni | Download | Linki | Galeria | Kontakt | Aktualności | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego